ArtLingvis – překlady a tlumočení

 
„Kvalitní překlad je umění...!”

V čem je naše síla?


 • Technické texty a technická dokumentace (strojírenství, stavebnictví atd.),
 • odborné texty (texty vyžadující hlubokou znalost a odbornost),
 • společenské vědy (ekonomie, filozofie, EU, politika, psychologie atd.),
 • marketing (prezentace, překlady reklamních textů a sloganů do/z cizího jazyka),
 • finanční a účetní texty, smlouvy, manuály,
 • anotace k diplomovým pracím,
 • obecné texty.Co vše překládáme?

 
 • Technické texty – veškerá technická dokumentace, tendrová dokumentace, manuály, plány, popisy výkresů, výkresová dokumentace a veškeré související dokumenty. Specializujeme na různé oblasti, zejména pak na oblast strojírenství, stavebnictví a dopravy.
 • Odborné texty – texty vyžadující hlubokou znalost a odbornost, zejména pak v přírodovědných (medicína, farmacie, biologie, chemie, fyzika, matematika atd.) a společenskovědních disciplínách a rovněž v oblasti informačních technologií. Překládáme ekonomické a sociologické studie, filozofické texty, politické analýzy, texty z psychologie, dokumentace pro projekty EU, zemědělské analýzy atd.
 • Marketing – překládáme různé prezentace, reklamní texty, firemní katalogy, newslettery, webové prezentace a slogany. Při překladech reklamních textů a sloganů klademe zejména důraz na nápaditost, aniž by původní verze ztratila na své údernosti. Máme za sebou několik úspěšných reklamních sloganů.
 • Smlouvy – překlady různých druhů smluv.
 • Finanční a účetní texty.
 • Anotace k diplomovým pracím.
 • Obecné texty – překládáme běžnou a obchodní korespondenci, obecné dokumenty.Jaké  provádáme tlumočení?


 • Konsekutivní tlumočení při obchodních jednáních, prezentacích a seminářích.
 • Doprovodné tlumočení.
 • Simultánní tlumočení při konferencích.