Ceník překladů a tlumočení – ArtLingvis

 
„Kvalitní překlad je umění...!”

Ceník překladů

Překlad z Překlad do Cena Kč/1 NS
ČEŠTINA CIZÍ JAZYK (všeobecné texty) 250,-
CIZÍ JAZYK
ČEŠTINA (všeobecné texty) 250,-
ČEŠTINA CIZÍ JAZYK (technické a odborné texty) 350,-
CIZÍ JAZYK ČEŠTINA (technické a odborné texty) 350,-
CIZÍ JAZYK CIZÍ JAZYK  od 350,-
KOREKTURY ČJ i cizí jazyk150 Kč/NS

Vysvětlivky:
 

Jedna normostrana (NS) = 1800 znaků včetně mezer. V programu Microsoft Word si najedete na Nástroje / Počet slov / Znaky (včetně mezer). Číslo zde uvedené vydělte 1800 a výsledkem je počet normostran. Minimální účtovanou jednotkou je 0,5 normostrany. Počet se zaokrouhluje na celé NS nahoru.

Ceník tlumočení

Dle dohody, od 1000,- Kč/hod.